Sākums > Pakalpojumi > Marte Meo metode

Marte Meo metode

Par komunikāciju daudz mazāk domā nekā par darbībām, taču bērna attīstība nenotiek bez attiecībām. Attīstībai nepieciešams atbalsts. Atbalsts ikdienā! Bērna attīstība nenotiek ekstremālos apstākļos. Tā notiek šeit un tagad.

Īsumā par Marte Meo.

Marte Meo ir attīstību atbalstoša programma ikdienas komunikācijā.

Marte Meo tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “paša spēkiem”. Metodi ir attīstījusi Maria Arts no Nīderlandes. Viņa izmantoja video analizēšanu kā praktisku līdzekli vecāku vai aprūpes personu konsultēšanā.
Marte Meo metodes mērķis ir palīdzēt pieaugušajiem (vecākiem, aprūpētājiem) ar bērnu veidot veiksmīgu komunikāciju, kā arī palīdzēt bērnam attīstīt dažādas prasmes un droši justies sabiedrībā .

Marte Meo izveidotāji un praktizētāji Latvijā - Licencēti Marte Meo pārzinātāji Ilona Buša un Gatis Bušs – ģimenes psihoterapeiti. Esmu ieguvusi Marte Meo sertifikātu, apmeklējusi Marte Meo supervīzijas un video analīzes supervizoru klātbūtnē.
Marte Meo

Marte Meo metodi integrēju ikdienā, strādājot ar bērniem. Kvalifikācijas celšanai un speciālista prasmju pilnveidošanai nepieciešamas uzturošas supervīzijas analīzes.

Marte Meo metodes pielietojamība.

Marte Meo tiek pielietota un izmantota 38 valstīs: Nīderlande, Vācija, Šveice, Indija, Dānija, Zviedrija, Austrija, Luksemburga, Spānija, Horvātija, ASV u.c.

Šobrīd Marte Meo metode tiek integrēta dažādās profesionālās darbības jomās - bērnu dārzos, skolās, slimnīcās, bērnu aprūpes iestādēs.
Piemēram, Vācijā Marte Meo metode tiek pielietota darbā ar priekšlaikus dzimušiem bērniem.

Speciālista veiksme ir atkarīga no konkrētu prasmju klātesamības – spējas uzņemt kontaktu ar bērnu, sekot viņam, apstiprināt viņa iniciatīvas, spēt pozitīvi vadīt bērnu atbilstoši situācijai.

Marte Meo metodes būtība.

Bērns ar pieaugušo tiek uzfilmēts kādā ikdienas situācijā. Filmas ilgums ir apmēram piecas minūtes. Pēc tam kopā ar vecākiem tiek skatīta filma un analizēta bērna un vecāku savstarpējā mijiedarbība – saskarsme (interakcija). Skatoties video, var pamanīt dažādas nianses, kurām ikdienas dzīvē var nebūt pievērsta pietiekama uzmanība.

Darbs notiek, izmantojot labos (veiksmīgos) momentus no video, lai iedrošinātu vecākus nākamajam solim. Svarīgo informāciju nepieciešams nodot, apstādinot video un parādot konkrētos brīžus, attēlus, nevis vispārīgi runājot par problēmu. Netiek norādīts uz vecāku kļūdām, netiek meklēts “vainīgais”.
Metodes būtība ir parādīt to, kas ir izdevies – to, ko vecāki dara pareizi. Tādējādi, vecāki iegūst pārliecību un drosmi, rodas ticība, ka vecāki paši ikdienas situācijās spēj vēl vairāk uzlabot komunikāciju ar bērnu un veicināt bērna attīstību.
Tāpat, skatoties video, tiek izvērtēts, kuras bērna vajadzības nav apmierinātas un vienlaicīgi informēts, kādas darbības vecākiem (aprūpētājiem) ir jāveic (kā jārīkojas, jākomunicē), lai apmierinātu bērna vajadzības un veicinātu attīstību.

Metode ir vērsta uz risinājuma meklēšanu un atrašanu. Ir situācijas, kuras ir jāatrisina un, izmantojot Marte Meo metodi, tiek piedāvāts iespējamais risinājums.

Tiek ņemtas vērā, apstiprinātas un nosauktas Bērna Iniciatīvas.

Marte Meo galvenie elementi.


Apstiprinājums ir spēcīgs līdzeklis, lai atbalstītu otru un lai viņš justos Labs un Svarīgs.
Piemēram, ja bērna vecāki veic darbības saskaņā ar fizioterapeita norādījumiem (padomiem) un saņem apstiprinājumu, ka darbības ir pareizas, vecākiem rodas drošības sajūta un ticība saviem spēkiem.

Savas darbības nosaukšana dod iespēju bērnam paredzēt un sagatavoties gaidāmai situācijai.

Jānosauc tas, ko dara bērns. Tādā veidā bērns var labāk noturēt uzmanību uz doto vingrinājumu un izpildīt uzdevumu līdz galam.

Sarunājaties ar bērnu ikdienā! Piedomājiet, kādus aprūpes paņēmienus Jūs bērnam veicat un cenšaties nosaukt savas darbības ikdienā! Tas bērniņam iedos drošības sajūtu.

Ieguvumi no Marte Meo metodes.


Jaunākie neiroloģiskie pētījumi par smadzeņu attīstību secina, ka apmācības procesā jaunas sinapses (nervu sistēmas sastāvdaļas) straujāk veidojas, esot pozitīvām emocijām; mācīšanos veicina mācīšanās no paša panākumiem /Prof. Dr. G.Huter/.

Kādās situācijās var pielietot Marte Meo metodi?

Apstākļi un rīcība, kas veicina bērna spēju/prasmju attīstību.