Sākums > Noderīgi > Bayley skala

Bayley skala

Bayley scales III (Bayley 1993) ir pārstrādāts klasisko Beilija bērna attīstības no 1 līdz 42 mēnešu vecumam skalu variants. Bayley skala domāta to bērnu identificēšanai, kuriem ir kavēta attīstība, vai kuri varētu būt riska zonā.

Bayley skalu:


Īpaši Bayley skala noderīga priekšlaicīgi dzimušiem bērniem dinamiskās novērošanas programmā “follow up,“ kuriem nepieciešams padziļināts zīdaiņa attīstības novērtējums. Par priekšlaikus dzimušu uzskata bērnu, kurš dzimis līdz pilnām 37 grūtniecības (gestācijas) nedēļām vai 259 dienām.

Slimo jaundzimušo dinamiskās novērošanas programmas iekļaušanas kritēriji:
Veselības problēmas, kas raksturīgas priekšlaikus dzimušiem bērniem pirmajās dzīves nedēļās vai mēnešos, pēc stāvokļa normalizēšanās var pārveidoties citās formās (var rasties citas veselības problēmas). Un tās var turpināties arī pēc izrakstīšanās no stacionāra un radīt nepieciešamību pēc ilgstošas regulāras speciālistu novērošanas un aprūpes.

Slimo jaundzimušo dinamiskā novērošanas jeb “follow up” programmā regulāras apskates pie neonataloga un fizioterapeita, kā arī novērtējums pēc kādas no attīstības skalām nepieciešams sekojošos periodos:

Kāpēc svarīgi ir kvalitatīvi sekot priekšlaicīgi dzimuša bērnu attīstībai?


Cik ilgs laiks nepieciešams novērtēšanai, izmantojot Bayley III skalu?

Ņemot vērā bērna pacietību:
Novērtēšanas ilgums ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā eksaminētāja zināšanas par novērtēšanu, bērna specifiskās stiprās un vājās puses.

Ko Bayley III novērtē? Bayley skalas struktūra.

 1. Izziņa.
 2. Valoda (izvērtē bērna uztveri un sazināšanos komunikācijā).
 3. Kustības (izvērtē mazās un lielās muskuļu grupas).
 4. Sociāli – emocionāla sfēra.
 5. Uzvedība.

Izziņa.

Izziņas skala (Cog) novērtē, kā Jūsu bērns domā, reaģē un izzina apkārtējo pasauli.

Zīdaiņiem tiek doti uzdevumi, kas novērtē viņu interesi par jaunām lietām, viņu uzmanību attiecībā uz pazīstamiem un nepazīstamiem priekšmetiem un to, kā viņi rotaļājas ar dažādām rotaļlietām.

Mazuļiem tiek doti priekšmeti un tiek pārbaudīts, kā viņi izpēta jaunas rotaļlietas un gūst pieredzi, kā viņi risina problēmas un tās spēj izpildīt līdz galam.

Pirmsskolas vecuma bērniem tiek doti priekšmeti, lai novērtētu spēles un aktivitātes, piemēram, kluču būvēšana, salikšana, krāsu saskaņošana, skaitīšana un sarežģītāku mīklu risināšana.

Kopumā novērtē pēc 91 rādītāja.

Valoda.

Valodu izvērtē (Lang) divās daļās.
 1. Uztveres (RC) daļā aplūko, cik labi Jūsu bērns atpazīst skaņas un cik daudz bērns saprot izrunātus vārdus un norādījumus.
  Zīdaiņus izvērtē, kā viņs atpazīst skaņas, objektus un cilvēkus.
  Maziem bērniem tiek doti priekšmeti, kuros jāidentificē attēlus un objektus, jāseko vienkāršiem norādījumiem un jāveic tādas sociālās darbības kā atvadu māšana vai paslēpes spēlēšana.
  Pirmsskolas vecuma bērniem tiek lūgts izpildīt sarežģītākus uzdevumus un norādījumus, identificēt darbību attēlos. Tāpat, tiek doti priekšmeti, lai noteiktu viņu izpratni par gramatikas pamatiem.

  Kopumā novērtē pēc 49 rādītājiem.

  • Pirmsvalodas uzvedība, reaģēšana, piemēram, acu kontakts, mīmika, žesti.
  • Vārdu krājuma attīstība (kā spēja nosaukt norādītos objektus un attēlus).
  • Morfoloģiskās attīstības terminoloģija (piemēram, vietniekvārdi un prievārdi - kā bērns lieto vietniekvārdus es, tu viņš viņa utt. un prievārdus uz, zem, pie..utt.).
  • Izpratne par morfoloģiju, piemēram, daudzskaitļiem, laika izpratne (tagadne, pagātne, nākotne) un to piederība.
  • Priekšmeti, kas novērtē bērna sociālo attīstību un vārdu izpratni (par pamatu tiek izmantoti Bayley novērtēšanas materiāli).

 2. Saziņas (EC) daļā apskata, cik labi Jūsu bērns sazinās, izmantojot skaņas, žestus vai vārdus.
  Zīdaiņus vērtē, novērojot dažādas neverbālās izteiksmju formas, piemēram, smaidīšana, izteikta īgņošanās un smiešanās.
  Maziem bērniem tiek dota iespēja izteikt vārdus, nosaucot priekšmetus vai attēlus un atbildot uz jautājumiem.
  Pirmsskolas vecuma bērniem tiek dota iespēja izteikt vārdus un atbildēt uz sarežģītākiem jautājumiem.

  Kopumā Novērtē pēc 48 rādītājiem.

  • Pirms valodas jeb preverbāla saziņa (piemēram, žesti un sazināšanās ar otru, lai kopīgi norādītu uz vēlamo).
  • Vārdu krājums, piemēram, spēja nosaukt objektus un attēlus. Spēja nosaukt objekta īpašības, kā piemēram, krāsa un izmērs.
  • Morfo-sintaktiskā attīstība, piemēram, vai izmanto divvārdu izteicienus.
  • Morfo-sintaktiskā attīstība, piemēram, vai runā daudzskaitlī un lieto darbības vārda locījuma laikus.

Kustības.

Kustības izvērtē (Mot) divās daļās.
 1. Mazo muskuļu grupu (FM) daļā apskata, cik labi Jūsu bērns var izmantot savas rokas un pirkstus, lai veiktu kādas darbības.
  Zīdaiņus novērtē pēc spējas kontrolēt muskulatūru, piemēram, spējas sekot kustībai ar acīm, spējas pielikt roku pie mutes un spējas aizsniegt un/vai satvert priekšmetu.
  Maziem bērniem tiek dota iespēja parādīt, kā viņi var veikt tādus uzdevumus kā kluču sakraušana - salikšana, vienkāršu formu un figūru zīmēšana un nelielu priekšmetu, piemēram, monētu ievietošana spraugā.
  Pirmsskolas vecuma bērniem tiek lūgts uzzīmēt sarežģītākas formas un figūras, izveidot vienkāršas struktūras un “celtnes” no klučiem, un izmantot šķēres, lai sagrieztu papīru.

  Kopumā novērtē pēc 66 rādītājiem.

  • Satveršana. Priekšmeta tveršana.
  • Uztveres un motorika, tās integrācija – apvienošana.
  • Kustību plānošana un kustību ātrums.
  • Vizuālā izsekošana.
  • Reaģēšana, aptaustot kādu priekšmetu.
  • Sniegšanās, stiepšanās.
  • Spēja darboties ar priekšmetiem.
  • Roku funkcionālās prasmes.

 2. Lielo muskuļu grupu (GM) daļā apskata un izvērtē, kā Jūsu bērns var pārvietoties (rāpot, velties, piecelties, staigāt utt.).
  Zīdaiņus novērtē pēc spējas kontrolēt galvu un pēc tādām darbībām kā velšanās no sāna uz sānu, sēdēšanas un aktīvas rāpošanas.
  Mazuļiem tiek doti priekšmeti vai izveidota atbilstoša vide, lai novērtētu viņu spēju rāpot, veikt kāpšanas kustības, noturēt savu svaru, stāvēt un staigāt bez palīdzības.
  Pirmsskolas vecuma bērniem tiek dota iespēja pierādīt savu spēju kāpt pa kāpnēm, skriet, turēt līdzsvaru, sist bumbu un veikt citas darbības, kurām nepieciešama pilna ķermeņa kontrole vai koordinācija.

  Kopumā novērtē pēc 72 rādītājiem.

  • Ekstremitāšu (roku, kāju) un rumpja kustības.
  • Statiskā pozīcija (kā, piemēram, sēdēšana, stāvēšana).
  • Dinamiskas kustības, tostarp pārvietošanās un koordinācija.
  • Līdzsvars.
  • Kustību plānošana.

Sociāli - emocionālās sfēra.

Zīdaiņu aprūpētājiem tiek lūgts sniegt atsauksmes par to, cik liela ir bērnu interese par krāsainām vai spilgtām lietām, vai viegli pievērst bērna uzmanību, cik viegli ir nomierināt bērnu un cik bieži bērns reaģē uz citiem cilvēkiem ar emocijām, pielietojot skaņas vai mainot sejas izteiksmi.

Mazuļu aprūpētājiem tiek lūgts atbildēt uz jautājumiem, kas novērtē viņu bērna spēju rīkoties, lai apmierinātu viņu vajadzības, spēja rotaļās atdarināt citus, bērna iztēles izmantošanu rotaļās un kā bērns lieto vārdus, lai sazinātos.

Pirmsskolas bērnu aprūpētājiem tiek jautāts par viņu bērna kontaktēšanos ar vienaudžiem un pieaugušajiem, spēju paskaidrot, kas un kāpēc viņiem ir vajadzīgs, spēju aprakstīt, kā viņi jūtas, un spēju izmantot emocijas interaktīvā, mērķtiecīgā veidā.

Sociāli - emocionālās (SE) attīstībā ar punktiem novērtē:

Uzvedība.

Novērtē sekojošas bērna prasmes: Visu prasmju jomu rādītāji apvienojas, kas kopumā ir bērna uzvedības, pielāgošanās videi rādītājs.

Anketas daļā "uzvedība" aprūpētājiem piedāvā atbildēt uz jautājumiem, kas novērtē viņu bērna spēju pielāgoties dažādām ikdienas dzīves prasībām. Atkarībā no bērna vecuma bērni tiek novērtēti dažās vai visās sekojošās jomās: