Sākums > Par mani

Sveicināti sertificētas fizioterapeites Sanitas Polkas mājas lapā Fizioterapija bērniem!

Fizioterapija bērniem
“ ..IR DIVI TILTI – TĀLAIS LABAIS UN TĀLAIS KREISAIS. UN UZ ABIEM VAR PAĻAUTIES..”
(I. ZIEDONIS.)

Izglītība

1992. - 1995. gads absolvēju Limbažu 1. vidusskolu;
1996. – 2000. gads Latvijas Medicīnas akadēmijas Rehabilitācijas fakultātē iegūts bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita grāds;
2004. – 2007. gads Rīgas Stradiņa Universitātē iegūts Veselības zinātņu maģistra grāds Veselības aprūpē;

Darba pieredze

2000.g. - BKUS Vienības gatve 45 Rehabilitācijas Klīnikas Fizioterapeits.
2008.g. - privātprakse Olīva iela 5A; Veselības māja “Olīva.”

No 1999. g. strādāju Bērnu Klīniskās Universitātes Slimnīcā Rehabilitācijas Klīnikā, pēc specialitātes esmu Fizioterapeits. Darbs saistīts pārsvarā ar jaundzimušo nodaļām - priekšlaikus dzimušo nodaļu intensīvo terapiju un jaundzimušo patoloģijas nodaļu. Strādāju arī ambulatoru darbu dinamiskās novērošanas programmā - follow up – konsultēju vecākus un izvērtēju zīdaiņa motoro attīstību līdz 1 gada vecumam. Motorās attīstības izvērtējums ambulatorajā darbā notiek pēc Alberta skalas.

Padziļinātas zināšanas bērnu agrīnajā attīstībā un terapijā, ilglaicīga darba pieredze darbā ar zīdaiņiem pēc Bobatha metodes, darba pieredze ar bērniem ar kustību traucējumiem.

Fizioterapija bērniem
Darbā ievēroju profesionālo ētiku un saskarsmes kultūru. Strādāju pēc vislabākās sirdsapziņas, ievēroju konfidencialitāti. Darbā izmantoju uz pierādījumiem balstītas, Latvijā apstiprinātas fizioterapijas metodes un tehnoloģijas.

Savā darbā izmantoju zināšanas un to alternatīvas, piem., smagi slimiem bērniem, kuriem ierobežota klasiska FT, pielietoju un integrēju Marte Meo metodes elementus, vai Emmijas Pikleres metodi, sekmējot bērna pašaktivitāti ar vides iekārtojumu.
Regulāri apmeklēju dažādus kursus un seminārus. Esmu Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedrs. Pēdējā piecgadē esmu apguvusi Marte Meo metodi, ieguvusi jaunas zināšanas par bērna emocionālo attīstību. Katra jauna metode man paver plašāku skatījumu par bērna attīstību kopumā.

Atsevišķi sertifikāti

Fizioterapijas sertifikāts Teipošanas sertifikāts Marte Meo sertifikāts