Home > Publications > Care of a prematurely born child

Care of a prematurely born child

Care of a prematurely born child
Video par priekšlaicīgi dzimušu bērnu aprūpi - 1.daļa. 2015. gada 14. decembra Pirmā Baltijas Kanāla raidījums "В надежных руках".Video par priekšlaicīgi dzimušu bērnu aprūpi - 2.daļa. 2015. gada 28. decembra Pirmā Baltijas Kanāla raidījums "В надежных руках".